Agora

Od roku 2020 víceméně pravidelně prezentuji aktuální novinky v poslepu přístupném hraní na konferenci Agora. Jedná se o pravidelnou dvoudenní (víkendovou) konferenci pro zrakově postižené, zaměřenou na české i zahraniční novinky v asistivních technologiích, kterou dvakrát ročně pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. V letech 2020 a 2021 se všechny čtyři běhy Agory odehrávaly kvůli pandemii COVID-19 pouze online. Počínaje jarní Agorou 2022 (14. a 15. května) opět můžeme využít jedné z jejích nejsilnějších stránek, a sice možnosti fyzického setkání, výměny vzájemných zkušeností i zkoušení jednotlivých prezentovaných produktů a technologií přímo, takříkajíc na vlastní oči.

Podzimní Agora 2021

Stává se tradicí, že každého běhu Agory se účastní host ze zahraničí, který prezentuje svůj produkt, aplikaci nebo službu českým účastníkům v simultánně tlumočeném příspěvku v plenární sekci. Tak jsme v minulosti na Agoře přivítali zástupce RoboBraille, Envision nebo Right Hear.
V rámci plenární sekce podzimní Agory 2021 jsem takto přetlumočil příspěvek Davea Evanse, CEO studia Falling Squirrel, které vytvořilo audiohru The Vale: Shadow of the Crown. Protože jsem významnou měrou spolupracoval i na samotné hře a po vydání ji zde myslím náležitě odprezentoval, , bylo jen logické pozvat Davea (aspoň takhle virtuálně) i na Agoru, aby se podělil o zkušenosti, které tým při tvorbě příběhové adventury bez grafiky získal, i s českými zájemci.
Na blogu Poslepu si můžete přečíst článek rekapitulující průběh celé podzimní Agory 2021, včetně anotace k Daveovu příspěvku.
Samotný příspěvek „Unveiling The Vale“ můžete zhlédnout na YouTube kanálu Střediska Teiresiás.

Podzimní Agora 2020

Na podzimní Agoře 2020 Online jsem měl workshop o hře The Last of Us Part II. Jednalo se v podstatě o živý stream hry, ale pouze pro úzký okruh účastníků přihlášených na workshop, kdy jsem živě předvedl začátek hry a odpovídal na dotazy v živé diskuzi. Ještě jednou všem účastníkům workshopu děkuji za zájem a nadšení, s jakým se na jeho zdárném průběhu podíleli.
Pro účely Agory, jako svého druhu přípravný materiál na workshop a zároveň můj historicky první oficiální veřejný výstup na téma her, vznikla recenze přístupnosti hry a úvodnísérie šesti videí, ve kterých jsem poprvé v praxi demonstroval, jak přístupnost ve hře funguje v praxi a jak se díky tomu celá hra poslepu hraje.