Partneři

Zde najdete přehled všech partnerů, kteří projektu významným způsobem pomohli nebo se kterými dlouhodobě úspěšně spolupracuji.

Radek Pavlíček (agora.muni.cz, portal-pelion.cz, poslepu.cz, icc-camp.info)

S Radkem spolupracuji už několik let na mnoha různých aktivitách.

Kromě vlastních článků, případně překladů zahraničních zdrojů, které jsem publikoval na portálu Pélion, mi na tomto portálu Radek také vydal moji analýzu přístupnosti hry The Last of Us Part 2 ještě dlouho předtím, než vznikl projekt 4Sense Gaming, stejně jako sérii šesti úvodních videí o hře, kde základy jejích přístupnostních funkcí demonstruji v praxi. Pozdější textové články z tohoto serveru, prozatím zejména popis hry The Valerecenzi přístupnosti konzole PlayStation 5 s vestavěným odečítačem, nadále vydává i na Pélionu, který sleduje širší cílová skupina potenciálních čtenářů – zájemci o novinky v přístupnosti a asistivních technologiích – než pouze hráči nebo zájemci o hry jako takové.

Díky Radkovi jsem také mohl hru The Last of Us Part 2 prakticky prezentovat formou workshopů na podzimní Agoře 2020 a na mezinárodním počítačovém a komunikačním táboře pro mládež s postižením zraku 2021. Obě tyto akce se odehrály pouze v online podobě.

V neposlední řadě jsem také díky spolupráci s Radkem mohl přednést příspěvek o novinkách v oblasti přístupného hraní na prvním ročníku konference INSPO News 2021.

playstation.com

Díky spolupráci se Sony Europe B.V. jsem získal konzoli PlayStation 5 a také hru Ratchet & Clank: Rift Apart.

Výsledkem této dlouhodobé spolupráce je prozatím recenze přístupnosti konzole s odečítačem, let’s play The Last of Us Part 2, recenze přístupnosti Ratchet & Clank: Rift Apart, výše zmíněné prezentace slepecké přístupnosti The Last of Us Part 2 na INSPO News 2021, podzimní Agoře 2020, na ICC 2021 Online i v Podcastu Potmě, v podcastu Sector.sk, v reportáži České televizena Vortex.cz.

vortex.cz

Herní server Vortex.cz mi vydal článek o hře The Valečlánek o hře The Last of Us Part 2 ještě dlouho před vznikem tohoto serveru.

Bylo mi také nesmírnou ctí hru prezentovat v živém streamubýt hostem vidcastu #176.

Daniel Střelec

Daniel výrazně vylepšil a zpříjemnil grafický design webu, aby ho byla radost číst nejen poslepu, s odečítačem obrazovky, ale i vizuálně.

Filip Košnar

Filip je autorem loga těchto stránek, jehož textový popis si můžete s odečítačem přečíst po kliknutí na příslušné tlačítko dole v patičce každé stránky webu.