Tipy pro hraní mobilních her na iOS s VoiceOverem

V poslední době se objevuje stále více mobilních her pro systém iOS, resp. iPadOS, které jsou přístupné nevidomým hráčům, ať už se jedná o audiohry v tom smyslu, že jsou určeny primárně či pouze nevidomým, nebo o mainstreamovější videohry v tom smyslu, že cílí i na širší hráčské publikum.

Po zveřejnění článku a let’s play série ke hře BlindDrive jsem dostal několik velmi dobrých, relevantních dotazů, jak tuto hru na iOS zprovoznit, z řad nevidomých, kteří s hraním na mobilním zařízení teprve začínají nebo by začít chtěli. Proto jsem se rozhodl tyto nejčastější tipy sepsat a zveřejnit pěkně pohromadě, aby nikdo o nic nepřišel a abych nemusel opakovat každou chvíli různým lidem totéž. Jen je škoda, že mi to opět, pro změnu, trvalo tak dlouho dopsat. ☺

Bohužel mám osobní zkušenost pouze s hrami určenými pro systém iOS a s jablečnými telefony, tedy nikoli s iPady. Můžu proto níže uvedené tipy popisovat pouze z pohledu systému iOS. S mobilními hrami pro zařízení se systémem Android žádnou zkušenost nemám.

Doufám, že tyto tipy alespoň někomu poslouží a pomůžou mu jeho zkušenost s hraním mobilních her ještě zlepšit.

Přímý dotek

Od iOS, resp. iPadOS 14 se změnilo stávající výchozí chování VoiceOveru, kdy pokud určitá aplikace, jako právě většina audioher, potřebovala přistupovat k obrazovce přímo a obejít ovládací gesta VoiceOveru, mohla tak učinit bez jakýchkoli dalších nároků na uživatele. V podstatě se jedná o podobný problém, jako když určitá klávesová zkratka u desktopového odečítače koliduje s konkrétní funkcí dané aplikace. V tomto případě tedy musíme buď před použitím dané zkratky vyvolat příkaz pro propuštění následující klávesové zkratky přímo do aplikace, bez toho, aby ji zpracovával nejprve odečítač, nebo příslušnou zkratku přemapovat přímo v aplikaci na jinou.

V mobilních aplikacích samozřejmě nemáme možnost ovládání jednoduše přemapovat, máme však možnost určit, jestli má v dané aplikaci dotykový vstup (ovládací gesta) zpracovávat samotná aplikace, nebo má nejprve procházet přes VoiceOver. Před iOS/iPadOS 14 bylo toto chování implementováno tak, že pokud VoiceOver narazil v aplikaci na určitou oblast obrazovky, která měla programově nastavenou vlastnost, že se jedná o tzv. oblast přímého doteku (podobně jako WAI-ARIA role application na webu), předával veškerá gesta provedená v dané části obrazovky bez jakýchkoli otázek přímo aplikaci. Bohužel, v iOS/iPadOS 14 se toto chování změnilo tak, že je ve výchozím stavu zakázané, a pokud potřebujeme, aby mohla aplikace gesta zpracovávat přímo, musíme to pro danou aplikaci nejprve povolit.

Interakci pomocí přímého doteku využívají zejména právě složitější audiohry jako BlindDrive nebo Důkaz 111. Pokud ji tedy pro danou aplikaci nepovolíme, nebude nám fungovat správně, protože veškerá základní gesta, jako třeba i jen švihnutí jedním prstem nebo dvojité poklepání jedním prstem, se bude vždy snažit zpracovávat VoiceOver a nedostanou se přímo do aplikace. Dobrou zprávou naštěstí je, že pro každou aplikaci je tento dotatečný a překážející krok potřeba provést pouze jednou a není nijak složitý.

Po spuštění aplikace oznámí VoiceOver „Oblast přímého doteku“. Pokud máte zapnuté i nápovědy VoiceOveru, budete instruováni, že „funkci přímého doteku pro tuto aplikaci můžete zapnout pomocí rotoru“. To je vše, co je potřeba udělat. Procházením rotoru pomocí gesta otočení dvěma prsty po směru nebo proti směru hodinových ručiček tedy najděte novou položku „přímý dotek“, kkterou na rotoru za jiných okolností než při interakci s oblastí přímého doteku v určité aplikaci nenajdete. Poté už známým klasickým švihnutím jedním prstem nahoru nebo dolů, samozřejmě vzhledem k orientaci displeje, kterou daná aplikace používá, můžete přímý dotek pro danou aplikaci zapnout. Jinými slovy, pokud se po spuštění aplikace displej přepne do orientace na šířku, což VoiceOver opět oznamuje při zapnutém čtení nápověd, ale vy stále držíte zařízení na výšku, budete z tohoto pohledu muset po nalezení přímého doteku na rotoru pro jeho aktivaci švihnout jedním prstem doprava nebo doleva, ne nahoru nebo dolů.

Toto nastavení si VoiceOver bude pro každou aplikaci pamatovat i při jejím příštím spuštění. Nebudete se tedy muset položkou Přímý dotek na rotoru už víckrát zabývat, jedině byste z nějakého důvodu potřebovali toto chování pro danou aplikaci opět vypnout. Toho před iOS/iPadOS 14 nebylo žádným způsobem možné docílit. Právě z tohoto důvodu bylo výchozí chování VoiceOveru při interakci s oblastí přímého doteku zřejmě přepracováno. Z toho zároveň vyplývá, že na tento problém nenarazíte, pokud ještě používáte starší verzi systému.

Pokud ani po vyzvání položku přímý Dotek na rotoru nenacházíte, ujistěte se, že jste si ji z rotoru v nastaveních VoiceOveru dříve neodstranili. Stejně jako u kterékoli jiné položky rotoru je potřeba otevřít z plochy aplikaci Nastavení➡Zpřístupnění➡VoiceOver➡Rotor a zde se ujistit, že položka Přímý dotek je vybrána.

Jednotlivé aplikace, pro které jste přímý dotek povolili, můžete najít a spravovat rovněž v nastaveních VoiceOveru, ale tentokrát v kategorii Akce na rotoru a dále pod tlačítkem „Aplikace využívající přímý dotek“, ne přímo v nastaveních Rotoru jako takového.

Do nastavení VoiceOveru se můžete rychle dostat i pomocí Siri, když ji vyzvete „open VoiceOver settings“, pokud ji používáte. Stejně tak můžete napsat VoiceOver do vyhledávacího políčka na úvodní obrazovce aplikace Nastavení. V takovém případě se vám ve výsledcích vyhledávání objeví jako první přímo hlavní nabídka nastavení VoiceOveru a dále i ty nejčastěji používané dílčí podkategorie v této nabídce.

Nápovědy VoiceOveru

Již zmíněné nastavení, jestli má VoiceOver číst i tzv. nápovědy k jednotlivým zaměřitelným prvkům na obrazovce, pokud ho necháte nějakou tu vteřinku domluvit bez přikládání prstu na displej, najdete v nabídce VoiceOver➡Podrobnost. Jedná se o přepínač „Číst nápovědy“. V kategorii Rotor, nikoli Podrobnost, si pak také můžete nastavit, jestli se tato položka má, či nemá nacházet na rotoru. Někdy se ji může hodit na rotoru ponechat právě pro případ, kdy tyto nápovědy ve většině aplikací nevyužíváte, ale jen v některých, jako právě třeba v určité hře, by se vám na chvíli hodily a pak si je zase budete chtít vypnout.

Přítomnost těchto nápověd samozřejmě záleží na tom, jestli je vývojáři do dané aplikace vědomě zahrnuli. Z vlastní zkušenosti doporučuji tyto nápovědy nepodceňovat. Nejedná se jen o instrukce typu „chcete-li otevřít, poklepejte“, které VoiceOver uvádí např. u každé ikony aplikace na domovské obrazovce a které, uznávám, se mohou rychle stát poněkud otravnými. Toto nejčastější a nejzjevnější využití nápověd připomíná opět chování některých desktopových odečítačů, zohledňující méně pokročilé uživatele, pokud si necháte nastavenou nejvyšší dostupnou úroveň výřečnosti.

U dotykových zařízení se však může hodit nápovědy využívat alespoň právě v některých pokročilejších, nestandardních aplikacích, nejen v audiohrách, ale i např. v navigačních aplikacích typu BlindSquare nebo ve známé čtečce elektronických knih Voice Dream Reader. Tyto aplikace, jejichž vývojáři věnovali přístupnosti nadstandardní péči, využívají svá vlastní gesta nebo položky na rotoru, neobvyklé v rozhraní systému jako takového, a pomocí nápověd mohou uživatele, kteří s aplikací ještě nejsou natolik obeznámeni, instruovat, jak se tedy vlastně ovládají.

Několikrát se mi stalo, že si i pokročilejší uživatelé iOS zařízení stěžovali na nneefektivitu a neintuitivnost ovládání právě Voice Dream Readeru, hraničící až s nepřístupností. Posléze vyšlo najevo, že jen nevěděli, s jakým způsobem ovládání aplikace počítá při zapnutém VoiceOveru, protože měli vypnuté čtení nápověd a neměli se tedy o očekávaném ovládání jak v aplikaci dozvědět, přestože ta tyto informace poskytuje.

Mlčeti zlato

Toto staré známé přísloví stále platí, někdy dokonce i v případě mobilních audioher, a nejen jich, ale třeba i dalších specifických aplikací určených nevidomým, jako je např. braillská klávesnice a editor MBraille.

Občas není špatný nápad dát dokonce i udřenému VoiceOveru na chvíli volno. Některé aplikace umí fungovat v režimu se zapnutým i vypnutým VoiceOverem, a přitom stále poskytovat hlasovou odezvu pomocí vlastního rozhraní, buď zabudovanou systémovou hlasovou syntézou bez nutnosti běžícího VoiceOveru nebo pomocí příslušných hlášek namluvených lidským hlasem. Tento princip můžete opět znát i z audioher nebo jiných specifických slepeckých aplikací na desktopu. Další aplikace vypnutý VoiceOver ke svému fungování dokonce přímo vyžadují, protože využívají vlastní systém reakcí na gesta a zdařile tímto způsobem obcházejí právě výše zmíněnou komplikaci s novým nastavováním chování přímého doteku.

Pokud určitá hra nebo aplikace potřebuje, aby byl VoiceOver vypnutý, většinou na to po svém spuštění s dostatečným předstihem upozorní a dá vám možnost VoiceOver vypnout, než budete pokračovat. V takovém případě se není čeho obávat. Můžete VoiceOver po dobu, kdy aplikace běží, klidně vypnout, a až ji přestanete používat, zase zapnout. VoiceOver bohužel prozatím neumožňuje nic podobného jako režim spánku u desktopových odečítačů, kdy byste mohli opět pro každou aplikaci zvlášť nastavit, že při jejím běhu má být VoiceOver automaticky pozastaven a po jejím ukončení zase spuštěn.

Ujistěte se, že v Nastavení➡Zpřístupnění➡Zkratka zpřístupnění máte nastavený VoiceOver. Pokud jste např. slabozrací a využíváte i integrovanou systémovou lupu a máte proto na zkratku zpřístupnění namapovanou jak lupu, tak VoiceOver, budete bohužel muset počítat s tím, že při použití této zkratky si budete muset vždy vybrat, kterou z těchto funkcí chcete právě nyní aktivovat, nebo jednu z nich v tomto nastavení oželet.

Pro ty, kteří by to třeba zatím nevěděli, zkratka zpřístupnění vždy zapne. resp. vypne funkci přiřazenou pod výše uvedeným příslušným nastavením, případně pokud je jich víc, dá vám na výběr, kterou si právě teď přejete přepnout. Máte-li tedy např. na tuto zkratku namapovaný pouze VoiceOver a ten je právě zapnutý, touto zkratkou byste ho vypnuli a následným provedením stejné zkratky poté opět zapnuli.

Tato zkratka se provádí trojitým rychlým stisknutím tlačítka plochy (kulaté fyzické tlačítko pod displejem) na starších modelech iPhonů a iPadů, resp. postranního zapínacího tlačítka (vystouplé podlouhlé tlačítko na pravé straně přístroje u iPhonů, resp. na horní u iPadů) na novějších modelech.

Pozor, kam saháte!

Některé audiohry, jako třeba AudioWizards, zobrazují v rozích displeje textové informace nebo je po doteku v tom určitém správném místě přečtou. Jiné prostě jen reagují na dotek a gesta specifickým způsobem. Bohužel, čím novější zařízení a verze svých operačních systémů Apple uvádí, tím problematičtější může občas být trefit se prstem právě tam, kam je to pro účely hry v dané situaci potřeba.

 • Na všech zařízeních bez rozdílu je nejhořejší řádek displeje vždy vyhrazen stavovému řádku, kde se zobrazuje úroveň nabití baterie, síla signálu mobilní sítě, případně WIFI síť, ke které jste právě připojeni, atd. Liší se jen přesné umístění tohoto řádku na displeji.
 • Pozor na gesta, jako by bylo např. přiložení prstu přesně na některou z ikon stavového řádku a jeho následné posunutí směrem dolů. Obzvlášť s vypnutým VoiceOverem byste na všech zařízeních bez rozdílu mohli tímto způsobem snadno nechtěně vyvolat oznamovací centrum a přerušit tím hru. Většina her se nicméně umí při zobrazení jiného než svého vlastního okna pozastavit, stejně jako např. když vám někdo zavolá. Při nechtěném posunutí prstu nahoru místo dolů byste takto naopak vyvolali ovládací centrum.
 • Kromě možnosti nechtěného zobrazení oznamovacího či ovládacího centra existuje na novějších zařízeních (u iPadů dokonce u všech modelů) s operačním systémem ve verzi 13 a novější navíc možnost nechtěně se vrátit na domovskou obrazovku, případně vyvolat přepínač aplikací. Obzvlášť při vypnutém VoiceOveru k tomu může dojít velice snadno při posunu prstu zdola směrem nahoru. Obě tyto akce se totiž na zařízeních bez fyzického tlačítka plochy nově provádějí posunutím prstu nahoru od dolního okraje displeje. Záleží jen na tom, jak daleko nahoru se prst posune – při kratším pohybu se vrátíte na domovskou obrazovku, při delším vyvoláte přepínač aplikací. Při zapnutém VoiceOveru budete alespoň zvukem upozorněni, co se děje. Tato nová gesta a jejich přesné chování si můžete vyzkoušet otevřením položky „Nácvik VoiceOver“ v hlavní nabídce nastavení VoiceOveru, tedy Nastavení➡Zpřístupnění➡VoiceOver➡Nácvik VoiceOver.

Dávejte si tedy pozor, abyste se vyhnuli nechtěnému vyvolání těchto situací. Pokud je potřeba provést pouze gesto určitým směrem a ne dotek na konkrétním místě v rohu nebo na okraji displeje, pamatujte, že stačí obvykle jen malý pohyb. Jemnějším, ale zato rychlejším švihnutím často dosáhnete už napoprvé přesnějšího výsledku než pomalejším a protáhlejším. Pokud je to možné, snažte se gesta provádět co nejblíž ke středu displeje. Tak budete mít největší šanci, že se vyhnete problematickým oblastem.

Pokud je potřeba dotek u okraje displeje, přibližujte prst na požadované místo směrem od středu. Také nedržte prst na displeji déle, než gesto vyžaduje.

Ovládací centrum

Jak už jsme si uvedli, ovládací centrum vyvoláte se zapnutým VoiceOverem ve výchozím nastavení odkudkoli buď nejdříve přiložením prstu na některou z ikon stavového řádku a poté posunutím třemi prsty nahoru, nebo kratším posunutím prstu směrem dolů od horního okraje displeje na novějších zařízeních bez tlačítka plochy. Jedná se o obrazovku, kde můžete rychle, bez nutnosti vstupovat do Nastavení, přepínat letový režim, WIFI, BlueTooth, jas displeje atd.

Těchto několik prvků bude v ovládacím centru přítomno vždy. V Nastavení➡Ovládací Centrum si však můžete nastavit, které další prvky se mají v ovládacím centru nacházet. Můžete si tak zajistit např. rychlý přístup k diktafonu, stopkám, minutníku, budíku, poznámkám atd, pokud tyto funkce potřebujete používat často. Ve starších verzích iOS bylo ještě potřeba kliknout na tlačítko „Upravit prvky ovládacího centra“.

Co nás ale zajímá pro účely tohoto článku nejvíc, je přepínač „Přístup v aplikacích“, který se na obrazovce Ovládací centrum v Nastaveních také nachází. Jak uvádí nápovědný text vedle tohoto přepínače, jeho pomocí můžeme určit, jestli ovládací centrum půjde vyvolat i z kterékoli běžící aplikace (v zapnutém stavu), nebo jen z domovské obrazovky (ve vypnutém stavu). Pokud tedy ovládací centrum příliš často nevyužíváte, nebo máte při hraní některých her problém s jeho nechtěným vyvoláváním, můžete tímto způsobem zamezit alespoň tomuto chování. Bohužel ostatní nová gesta na zařízeních bez tlačítka plochy, tedy vyvolání oznamovacího centra či přepínače aplikací a návrat na domovskou obrazovku, není z pochopitelných důvodů možné vypnout žádným způsobem.

Od Lukáš Hosnedl

Jsem zakladatelem a hlavním autorem těchto stránek. Světovou audioherní scénu sleduji aktivně od roku 2002, tu videoherní pak s delšími či kratšími přestávkami zhruba od roku 1996. Vyrůstal jsem na tržnicovém klonu legendární konzole NES (Nintendo Entertainment System). Už tehdy mě fascinovalo, že si můžu snadno zapamatovat, který zvuk (nezaměnitelné nostalgické osmibitové pípání) znamená kterou událost v herním světě, a podle toho reagovat, a tato fascinace mě neopustila dodnes. Moje konzolová cesta poté pokračovala přes krátká, ale osudová setkání se Segou MegaDrive 2, Segou Saturn a Nintendem GameCube až po všechny generace Sony PlayStationu, s výjimkou PS3, a prozatím končí u současného PlayStationu 5. Vytvořit blog zabývající se zkušenostmi s hraním z pohledu nevidomého hráče a zaplnit tak mezeru na české herní scéně bylo mým velkým snem už několik let. Proto věřím, že se v naší zemi najde mnoho podobných nadšenců, jako jsem já, kteří tento projekt náležitě ocení. ❤ ☺ Víc si o mně můžete přečíst na této externí stránce, která vám líp představí moji druhou - vážnější, pracovní - polohu. Ano, je to medailonek z projektu, kde pracuju. Co se tam ale přímo nedočtete, je, že jsem občas až moc velký perfekcionista pro svoje vlastní dobro. :-) Tím raději se věnuju zase tomuhle projektu, když mi na něj zbyde čas, aby té práce, vážnosti a perfekcionismu nebylo opravdu až moc. I sebe sama je občas potřeba brát s humorem, a k tomu jsou hry ideální prostředek! :-)

5 komentářů

  1. Děkuju za komentář. Fascinuje mě, že se ti chce číst takovéhle specifické věci, které se tě přímo bezprostředně netýkají, a ještě to považuješ za poučné a obohacující! 🙂

    1. Sakra, myslel jsem, že mi přijde upozornění na nový komentář, obzvlášť když je to odpověď na můj, i když od člověka už jednou schváleného. Tak se omlouvám, ale všiml jsem si ho až teď. 🙂
     Smím vědět něco víc? Bude to audiohra ve smyslu určená konkrétně (třeba i sekundárně) nevidomým, nebo jako že primárním médiem hry bude audio, ale nemusí být nutně přístupná poslepu? Kdyby bylo třeba, rád s čímkoli poradím. Klidně napiš, tohle asi úplně není na veřejnou diskuzi tady. 🙂

 1. Čau Luky, super, ta možnost zabránit tomu ovládacímu centru se zpouštět v aplikacích je super. To jsem nevěděl. Díky moc. Jinak ten nácvik voiceoveru jde vyvolat i  dvojitým klepnutím čtyřmi prsty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.